O parkování, poliklinice a obnově památné řepské lípy

Řepský občasník

4. vydání (listopad 2021)

Úvodem

Po delší odmlce přinášíme další porci informací z našich milovaných Řep. Rozepsali jsme se o parkování, které je v posledních dnech kvůli chystané anketě velkým tématem, seznámíme vás s dalším vylepšením polikliniky, které radnice slíbila udělat, ale neudělala a tak jsme na to povolali naše partyzánské jednotky, a pozveme vás na slavnostní sázení obnovené řepské lípy, kterou se podařilo zajistit díky místnímu komunitnímu spolku a za štědré finanční podpory několika desítek z vás, hrdých řepských občanů.

Řeší radnice problémy s parkováním?

Řidiči marně hledají volné místo k zaparkování, chodci si místy připadají na chodníku jako na překážkové dráze. Situace s parkováním je rok od roku horší. Problém, který trápí mnoho obcí a měst, se dlouhodobě týká i Řep. Co s tím dělá naše radnice?

Na první pohled se zdá, že radnici chybí jasný plán a postup. Přestože se radnice obrací na veřejnost v pořadí s již druhou anketou na téma modrých zón, sama dosud nepřišla s žádným rozborem současného stavu ani s jeho řešením.

Před volbami slíbila vládnoucí ODS prosadit čtyři důležité kroky. Dva z nich (celopražské zóny a parkovací terminál na Zličíně) nemá radnice možnost ovlivnit a ani neprezentuje, že by se o to aktivně snažila, takže zůstávají v rovině „slibem nezarmoutíš“. Zbylé dva projekty se ani po třech letech nezačaly stavět. Jde o nástavbu nad parkoviště v ulicích Skuteckého a Drahoňovského a o další čtyři desítky nových míst podél ulice Drahoňovského.

O prvním jmenovaném jsme mohli naposledy slyšet v roce 2017, kdy dle registru smluv zaplatila radnice studii za více jak 300 000 Kč. Na druhý projekt nechala radnice zpracovat studii v roce 2018 a od té doby se snaží zajistit projektovou dokumentaci, jejíž termín se opakovaně posunul a celková cena investice (včetně studie, plánované inženýrské činnosti a autorského dozoru) narostla na téměř 600 000 Kč – bez jasného zdůvodnění.

Jaký je stav slibovaných projektů nebo jaké další kroky radnice plánuje není jasné. Z větších parkovacích projektů se podařilo dokončit pouze placené parkoviště v ulici Mrkvičkova se zhruba 100 místy, které se ale začalo řešilo již v předchozích volebních obdobích. V posledních dnech pak přibylo bez předchozího oznámení kolem 40 nových míst v ulici Bazovského, které zřídilo TSK údajně ve spolupráci s městskou částí. Zdá se, že radnice postupuje nahodile, nebo přinejmenším o svých záměrech s veřejností příliš nekomunikuje. Řešení situace s parkováním nepomáhá ani nízká činnost komise pro dopravu, která se od začátku loňského roku sešla pouze 2×.

Radnice by proto měla v první řadě znát odpovědi na následující otázky a seznámit s nimi veřejnost:

  1. Kolik je současná kapacita parkovacích stání?
  2. Kolik je současná potřeba parkovacích stání?
  3. Jaká je skladba parkujících vozidel (např. řepští vs mimopražští vs mimořepští pražáci)?
  4. Jak se výše uvedené liší v průběhu dne a v různých částech Řep?
  5. Jaká je předpověď vývoje parkování v nejbližších 5 letech s ohledem na předchozí otázky?
  6. Jakým způsobem a kdy úřad tyto informace získal, jak probíhalo měření a jaká metodika byla použita pro vyhodnocení (přesný popis)?
  7. Jaká jednání kvůli jednotné celopražské zóně proběhly za poslední dva roky, kdo je inicioval, kdo se jich zúčastnil a k jakým dílčím závěrům se na nich došlo? (včetně jednání telefonických, elektronických a písemné korespondence)

Na některé z těchto otázek měla odpovědět studie ČVUT, kterou poptal místostarosta Martin Marek (ODS), ale od které nakonec radnice upustila. Věříme, že tak učinila pouze z důvodu, že již potřebné informace má. Proto očekáváme, že nám odpovědi na naše otázky snadno poskytne a na jejich základě bude hledat řešení ve spolupráci s odborníky. Že připraví možná řešení a ta prodiskutuje s občany. Řešení, která zohlední potřeby místních a která budou fungovat.

Modré zóny to asi nebudou. V roce 2018 je odmítly necelé ¾ z téměř 2 000 obyvatel. A odmítnutí modrých zón očekává radnice i nyní. Potvrdí si tak názor části občanů v tom, co nemá dělat.

My bychom ale radši, kdyby radnice věnovala úsilí a finance na zjištění toho, co dělat má. Abychom se my všichni dočkali takového řešení, které skutečně změní Řepy k lepšímu!

Kde Vás najdu, paní doktorko - dějství druhé

Když jsme vás v předchozím vydání informovali o přehledných seznamech jednotlivých lékařů a ordinací, které jsme vylepili v poliklinice, ani jsme netušili, jak velkému počtu z vás něco podobného chybělo. Obrovská míra kladné odezvy nás příjemně překvapila.

Řada z vás nám posléze psala, že seznamy chybí i ve výtazích uvnitř budovy a zda bychom je tam nemohli doplnit. My se mezitím setkali osobně s paní starostkou Alenou Kopejtkovou (ODS), na kterou jsme se obrátili s žádostí, aby se údržby a zlepšování dobře přístupného seznamu zhostila přímo radnice, do jejíž správy poliklinika patří.

Paní starostka nás sice na páteční schůzce za výlep nepochválila a další nám zakázala, zároveň ale slíbila, že celou záležitost proberou hned v pondělí na poradě vedení a o infocedule ve výtazích se postarají.

Odcházeli jsme s dobrým pocitem, který se ale pomalu vytrácel s tím, jak plynul týden za týdnem a pořád se nic nedělo. Minulý týden jsme si řekli, že už déle čekat nebudeme. Jestli radnice nezvládne za skoro čtyři měsíce vyvěsit pár „hloupých“ cedulek, nabízí se otázka, jak přistupuje k rozsáhlým projektům typu sportovního centra nebo domu s pečovatelskou službou.

V pátek proto opět nastoupila naše rychlá rota a situaci napravila. Umístili jsme nové seznamy do všech výtahů a zároveň aktualizovali ty stávající na vnějším venkovním skle. Jako bonus jsme do venkovních výtahů přidali i vysvětlivky, kterým tlačítkem se dostanete do přízemí a kterým ven na ulici. Na řepské poliklinice tak už nezabloudíte.

P.S. Pokud najdete v seznamech chybu nebo zjistíte, že seznamy ve výtazích chybí, dejte nám prosím vědět, abychom mohli zajistit nápravu. Děkujeme za spolupráci!

Slavnostní sázení řepské lípy

Díky štědré podpoře téměř 40 řepských sousedů a sousedek se podařilo vybrat dostatek finančních prostředků na vysazení řepské lípy. Ta bude připomínat původní lípu, která stávala přibližně v místě dnešní komunitní zahrady a po mnoho let tvořila krásnou dominantu Řep.

Slavnostní program začíná ve 13 hodin v neděli 7. listopadu na pozemku Komunitní zahrady Řepy (za konečnou tramvaje) Těšit se můžete na malou výstavu historických fotek, svařák na zahřátí a něco na zub. Přijít můžete i s dětmi, je pro ně nachystáno tvoření a šifrovací hra.

Informace o události najdete také na Facebooku.

Za celým počinem stojí Komunitní spolek Řepy, který provozuje historicky první řepskou komunitní zahradu a pořádá různé akce pro děti i dospělé.

Archiv Řepského občasníku

Ke čtvrtému vydání našeho občasníku jsme na webu zpřístupnili všechny dosud vydané díly. Můžete si tak zpětně přečíst libovolné vydání.

Jejich přehled najdete na adrese repskyobcasnik.cz/vydani.

Babinského jistě znáte. O třech králích jste slyšeli?

I přesto, že nejznámější historickou postavou spojenou s Řepy je zřejmě Václav Babinský, který po odpykání dvacetiletého žaláře na brněnském Špilberku strávil zbytek života jako zahradník v Klášteře sv. Karla Boromejského, není nouze i o další neméně známé historické postavy. Na Karlovarské 327/45 v Řepích měli totiž svou základnu členové protinacistického odboje Morávek, Mašín a Balabán, zvaní Tři králové.

Tento název používalo gestapo, oni sami se nijak oficiálně neoznačovali, případně o sobě mluvili jako o třech mušketýrech. „Místem činu“ pak byl domek s klempířskou dílnou Pepy Líkaře, ve které se svým švagrem Václavem Řehákem společně s odbojáři vyráběli nálože, schovávali zbraně a hlavně pořádali tajné schůzky. Nejvěrněji bylo toto místo – dnes obyčejný dům na rušné silnici – replikováno v seriálu České televize „Tři Králové“.

Josefa Líkaře a Václava Řeháka dnes připomíná památník odhalený v květnu 2013 v parčíku mezi kostelem Panny Marie Vítězné a konečnou stanicí tramvaje na Bílé Hoře.

Pokud se chcete dozvědět o dalších důležitých úkrytech odbojářů, doporučujeme k přečtení knihu „Tři králové - průvodce“ od Jiřího Padevěta.

Znáte občasník?

Našli jste článek na internetu nebo vám jej poslal známý? Klikněte na následující tlačítko, přihlaste se k odběru občasníku a příští vydání už vám pošleme přímo.

Mám zájem o zasílání občasníku

Kdo jsme

Jsme parta lidí, kterým není jedno, co se kolem nich děje. V Řepích se nám líbí a jsme přesvědčeni, že mají potenciál být ještě lépe fungující a krásnější městskou částí. Děláme pro to ve svém volném čase maximum. Rádi si vyslechneme vaše názory, připomínky, podněty či stesky. Napište nám na michal.stepar@repskyobcasnik.cz.

Na tomto vydání se podíleli:

Martin Štěpař – analytik a programátor,
Lukáš Pokorný – předseda Komunitního spolku Řepy,
Michal Štěpař – zastupitel a architekt.

« 3. vydání | přehled všech vydání | 5. vydání »